tilink href='http://i1082.photobucket.com/albums/j377/chinhdang91/lo_go_blog_ca_sau_3.png' rel='shortcut icon'/>

Ví nam da cá sấu trang 2

Blog Cá Sấu chuyên các loại ví da nam cá sấu  được làm từ da cá sấu thật 100%, được bảo hành da thật mãi mãi. Hoàn tiền gấp 5 lần nếu là da cá sấu giả

Ví da cá sấu S22
Màu sắc : Đen
Giá bán : 1.400.000 VNĐ
Ví da cá sấu S23
Màu sắc : nâu tím
Giá bán : 700.000 VNĐ

Ví da cá sấu S24
Màu sắc : vàng
Giá bán : 700.000 VNĐ

Ví da cá sấu S25
Màu sắc : Nâu
Giá bán : 700.000 VNĐ
Ví nam da cá sấu S26
Màu sắc  : Nâu
Giá bán : 700.000 VNĐ
Ví nam da cá sấu 27
Màu sắc : Nâu
Giá bán : 700.000 VNĐ

Ví da cá sấu Vip S28
Màu sắc : Đen
Giá bán : 1.500.000 VNĐ
Ví da cá sấu Vip S29
Màu sắc : Tím sẫm
Giá bán : 1.500.000 VNĐ
Ví da cá sấu Vip S30
Màu sắc : Tím sẫm
Giá bán : 1.500.000 VNĐ
Ví da cá sấu Vip S31
Màu sắc : Tím Đen
Giá bán : 1.500.000 VNĐ
Ví da cá sấu Vip S32
Màu sắc : Tím đen
Giá bán : 1.500.000 VNĐ

Ví da cá sấu  S33
Màu sắc : Đen
Giá bán : 700.000 VNĐ


Ví da cá sấu  S34
Màu sắc : Vàng sẫm
Giá bán : 700.000 VNĐ
Ví da cá sấu  S35
Màu sắc : Đen
Giá bán : 700.000 VNĐ
Ví da cá sấu S36
Màu sắc : Vàng
Giá bán : 700.000 VNĐ
Ví da cá sấu Vip nguyên con S37
Màu sắc : Tím sẫm
Giá bán : 950.000 VNĐ
Ví da cá sấu S38
Màu sắc : Đen
Giá bán : 700.000 VNĐ

Ví da cá sấu  S39
Màu sắc : Nâu đất
Giá bán : 700.000 VNĐ


Ví da cá sấu  S40
Màu sắc : Nâu vàng
Giá bán : 700.000 VNĐ
Ví da cá sấu  S41
Màu sắc : Nâu
Giá bán : 700.000 VNĐ
Ví da cá sấu S42
Màu sắc : Nâu tím
Giá bán : 700.000 VNĐ


==>> Ví nam da cá sấu trang 3

==>> Ví nam da cá sấu trang 4
Footer