tilink href='http://i1082.photobucket.com/albums/j377/chinhdang91/lo_go_blog_ca_sau_3.png' rel='shortcut icon'/>

Ví nữ da đà điểu, ví da nữ da thật giá rẻ tại Hà Nội

Blog cá sấu - Chuyên Bán ví nữ da đà điểu thật, ví da nữ giá cực rẻ tại Hà Nội. Các sản phẩm của mình đều là da đà điểu thật, nếu bạn phát hiện bất kì sản phẩm nào  là da giả thì bên mình sẽ tặng luôn sản phẩm đó và kèm theo 200% giá trị sản phẩm. 
Cam kết mạng lại cho khách hàng những sản phẩm chất lượng với giá cả hợp lí nhất
Ví nữ da chân đà điểu D1
Màu sắc : Đen
Giá Bán : 1.150.000 VNĐ
Ví nữ da chân đà điểu D2
Màu sắc : Tím
Giá Bán : 1.300.000 VNĐ
Ví nữ da chân đà điểu D3
Màu sắc : Vàng
Giá Bán : 1.300.000 VNĐ
Ví nữ da chân đà điểu D4
Màu sắc : Tím
Giá Bán : 1.300.000 VNĐ
Ví nữ da chân đà điểu D5
Màu sắc : Xanh
Giá Bán : 1.150.000 VNĐ
Ví nữ da chân đà điểu D6
Màu sắc : Nâu
Giá Bán : 1.150.000 VNĐ
Ví nữ da chân đà điểu D7
Màu sắc : Nâu
Giá Bán : 1.300.000 VNĐ
Ví nữ da chân đà điểu D8
Màu sắc : Đen
Giá Bán : 1.300.000 VNĐ
Ví nữ da chân đà điểu D9
Màu sắc : Xanh
Giá Bán : 1.300.000 VNĐ
Ví nữ da chân đà điểu D10
Màu sắc : Vàng
Giá Bán : 1.150.000 VNĐ
Ví nữ da chân đà điểu D11
Màu sắc : Xanh
Giá Bán : 1.150.000 VNĐ
Ví nữ da chân đà điểu D12
Màu sắc : Tím
Giá Bán : 1.150.000 VNĐ
Ví nữ da chân đà điểu D13
Màu sắc : Tím
Giá Bán : 1.150.000 VNĐ
Ví nữ da chân đà điểu D14
Màu sắc : Xanh
Giá Bán : 1.150.000 VNĐ
Ví nữ da Bụng đà điểu D15
Màu sắc : Nâu
Giá Bán : 1.100.000 VNĐ
Ví nữ da Bụng đà điểu D16
Màu sắc : Vàng
Giá Bán : 1.100.000 VNĐ
Ví nữ da Bụng đà điểu D17
Màu sắc : Vàng
Giá Bán : 1.100.000 VNĐ
Ví nữ da bụng đà điểu D18
Màu sắc : Tím
Giá Bán : 1.100.000 VNĐ


Ví nữ da bụng đà điểu D19
Màu sắc : Xanh lam
Giá Bán : 1.100.000 VNĐ
Ví nữ da bụng  đà điểu D20
Màu sắc : Đen
Giá Bán : 1.100.000 VNĐ
Ví nữ da bụng  đà điểu D21
Màu sắc : Đ
Giá Bán : 1.100.000 VNĐ

Ví nữ da bụng  đà điểu D22
Màu sắc : Nâu
Giá Bán : 1.100.000 VNĐ
Ví nữ da bụng  đà điểu D23
Màu sắc : Tím
Giá Bán : 1.100.000 VNĐ
Ví nữ da bụng  đà điểu D24
Màu sắc : Vàng bò
Giá Bán : 1.100.000 VNĐ
Ví nữ da bụng  đà điểu D25
Màu sắc : Vàng chanh
Giá Bán : 1.100.000 VNĐ
 


==>> Ví nữ da cá sấu

Footer